Mahallemizdeki Düğünler

Mahallemizdeki düğünler yaklaşık olarak 15 yıldan beri genel olarak okulumuzun bahçesinde yapılmakta idi.

Ancak okulumuz kapatıldıktan sonra bakımsız ve sahipsiz kalmıştır. Bundan dolayı artık düğünler Düğün Salonlarında yapılmaktadır.

Köyümüzün ortak değeri olarak Okulumuza sahip çıkılarak Sosyal Tesise çevrilmesi büyük önem arz etmektedir.