3. OLAĞAN GENEL KURUL YÖNETİM FAALİYET RAPORU

İŞLETME HESABI TABLOSU
(3.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİDİRİMİ)
İŞLETME HESABI TABLOSU
…………….-……….. TARİHLERİ ARASINDA
GİDERLER (TL) GELİRLER (TL)
Önceki Yıldan Devreden Borç : Önceki Yıldan Devreden Gelir :
a)Kasa :
b)Banka :
c)Alacaklar :
Genel Giderler : Üye Ödentileri :
Personel Giderleri : Finansal Gelirler :
Amaç ve Hizmet Giderleri : İktisadi İşletme Gelirleri :
Diğer Giderler : Bağış ve Yardımları :
Kasa : Devlet Katkıları :
Banka : Diğer Gelirler :
Menkul Kıymetler : Borçlar
Alacaklar :
Genel Toplam :   Genel Toplam :  
Eşref GENÇ Hikmet KIRCI
Başkan Başkan Yrd.
Zeki ERCİN Kadir BEŞLİ
Sekreter Muhasip
Davut  HACIİSLAMOĞLU
Kurucu Üye