Dernek Kuruluş Metni

Kıymetli Gökçekayalılar,

  • Akçaabat’ın tarihi en eski ve en güzel yerleşim yerlerinden olan köyümüzün geçmişine ve güzelliğine oranla hiçte iyi durumda olmadığı hepimizin şikâyet ettiği bir gerçektir.
  • Bu topraklarda doğan, yetişen insanların köyümüz için bir araya gelmesi, ortak olan sorunlarını birlikte çözmesi gerektiği yıllardır dile getirilmiş, fakat bir türlü çözüm üretilememiştir.
  • Dertleri bir olan, birlikte ağlayıp birlikte gülen bizlerin, sorunlarını da ancak birlikte çözebileceğini herkes kabul edecektir.
  • Birlikteliği sağlamak, daha huzurlu bir ortamda yaşamak, sorunlarımızı birlikte çözmek için yıllardır dile getirilen, fakat bir türlü hayata geçirilemeyen derneğimiz, nihayet kurulma aşamasına gelmiştir.
  • Faaliyet alanlarımızla ilgili bilgileri sunduğumuz derneğimize vereceğimiz desteğin hepimiz için çok önemli olduğu bilinmelidir.

YAPILMASI PLANLANAN FAALİYETLER

 1) Öğrencilerimizin eğitimi ve yetişmesini sağlamak için burs vermek, akademik çalışmalarına maddi ve manevi destek vermek,

2) Mağdur ve mazlum kişilere ve ailelerine her türlü maddi ve manevi yardımlarda bulunmak,

3) Köyümüzün, sağlık Ocağı, Camii ve müştemilatının yapım, bakım, onarımı ile kabristanlık yapım ve onarım faaliyetleri gerçekleştirmek,

4) Mahallenin içinde olduğu Beldede eğitim, kültürel faaliyetler ile sağlık hizmetleri ve sportif faaliyetleri desteklemek,

5) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek,

6) Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için ücretli veya ücretsiz olarak yemekli toplantılar, spor, gezi ve etkinlikler vb. düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

7) Derneğin maddi ve manevi olarak büyümesi için yurt içi ve yurt dışından ayni ve nakdi bağış kabul etmek.

Gökçekaya Mahallesi Kalkındırma ve Yardımlaşma Derneği