Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği

CAMİ YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİNİN TARİHÇESİ
 

         Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneğimiz 1991 yılında Dursun ERCİN önderliğinde kurulmuştur. Dernek, mahallemizde bulunan aşağıdaki caminin ve müştemilatının yapımında büyük hizmetler üstlenmiş olup lojman ve mektebin yapılmasında da çok etkili olmuştur. 1998 yılında Cami yapımı tamamlandıktan sonra cami derneği feshedilerek  kapatılmıştır.

04.10.2013 

DERNEK BAŞKANI

Dursun ERCİN