1. OLAĞAN GENEL KURUL YÖNETİM FAALİYET RAPORU

GÖKÇEKAYA MAHALLESİ KALKINDIRMA,
YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
İŞLETME HESABI TABLOSU
(1.OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİDİRİMİ)
İŞLETME HESABI TABLOSU
25.05.2009-16.08.2009 TARİHLERİ ARASINDA
GİDERLER (TL) GELİRLER (TL)
Önceki Yıldan Devreden Borç : Önceki Yıldan Devreden Gelir :
a)Kasa :
b)Banka :
c)Alacaklar :
Genel Giderler : 944,2 Üye Ödentileri : 1826
Personel Giderleri : Finansal Gelirler :
Amaç ve Hizmet Giderleri : İktisadi İşletme Gelirleri :
Diğer Giderler : Bağış ve Yardımları : 1,049
Kasa : 1930,8 Devlet Katkıları :
Banka : Diğer Gelirler :
Menkul Kıymetler : Borçlar
Alacaklar :
Genel Toplam : 2,875 Genel Toplam : 2,875
Eşref GENÇ Hikmet KIRCI
Başkan Başkan Yrd.
Zeki ERCİN Kadir BEŞLİ
Sekreter Muhasip
Davut  HACIİSLAMOĞLU
Kurucu Üye